proGEO sp. z o.o. jest firmą konsultingową świadczącą usługi inżynierskie w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, poszukiwania i rozpoznawania surowców mineralnych i wód podziemnych, badań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych.

Od momentu powstania w 1993 r. stawiamy na wysoką jakość dostarczanych usług. W pracy kierujemy się potrzebami Klienta, stosując rozwiązania najbardziej korzystne pod względem technicznym i ekonomicznym. Atutem naszego działania jest kompleksowość, nowe metodologie postępowania oraz interdyscyplinarny zespół specjalistów.

W zakresie gospodarki odpadami oferujemy rozwiązania od planowania systemu do jego realizacji, zarówno dla jednostek samorządowych, jak i przedsiębiorstw. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie rozwiązań regionalnych, których częścią są projektowane przez nas Zakłady Unieszkodliwiania Odpadów. Wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone technologie, spełniające warunki najlepszych dostępnych technik nie powodujących nadmiernych, nieuzasadnionych kosztów (BATNEEC).

Dla inwestycji drogowych i przemysłowych wykonujemy badania geologiczne, środowiskowe, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000, operaty wodnoprawne itp. Uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (droga Bielany-Łany-Długołęka). Aktualnie prowadzimy prace dla takich inwestycji jak drogi ekspresowe: S-3 w rejonie Lubina, S-5 rejon Bydgoszczy, S-8 rejon Sycowa, drogi krajowe: obwodnica Wałbrzycha, obwodnica Bolkowa, obwodnica Ścinawy, drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne. Wykonaliśmy szereg opracowań dla dróg oraz linii tramwajowych we Wrocławiu. Część inwestycji została już zrealizowana.

Prowadzimy badania monitoringowe dla obiektów mogących oddziaływać na środowisko, w tym na 45 składowiskach odpadów.

Wysoką jakość wykonanych przez naszą firmę analiz ekonomicznych i studiów wykonalności potwierdza pozyskanie na ich podstawie środków pomocowych przez Beneficjentów z różnych źródeł (m.in. ZPORR, SPOT, INTERREG) dla ponad 20 projektów.

adresy i telefony


Biuro - progeo@progeo.wroc.pl - (71) 360 45 15
Fax (71) 360 45 31

Dyrektor
Andrzej Krzyśków - a.krzyskow@progeo.wroc.pl - (71) 360 45 17

Dział projektowy
Barbara Machniewicz - b.machniewicz@progeo.wroc.pl - (71) 339 93 69

Dział ochrony środowiska
Sławomir Chybiński - s.chybinski@progeo.wroc.pl - (71) 360 45 15

Dział geotechniczny
Jacek Sowa - j.sowa@progeo.wroc.pl - (71) 339 93 69

Dział gospodarki odpadami
Barbara Krawczyk - b.krawczyk@progeo.wroc.pl - (71) 360 45 15

Dział monitoringu
Jarosław Kierakowicz - j.kierakowicz@progeo.wroc.pl - (71) 360 45 29

Księgowość
Katarzyna Krzyśków - k.krzyskow@progeo.wroc.pl - (71) 793 60 60